Från då till nu- tankar från mitt inre ?>

Från då till nu- tankar från mitt inre

Från då till nu– är självbiografiska dagboksanteckningar som växlar mellan hopp och förtvivlan och mellan framtidstro och depression.

Boken är skriven i syfte att stödja och hjälpa människor i sorg, familjemedlemmar, närstående och andra som vill skaffa sig en ökad förståelse för vad det innebär att få ett cancerbesked. Boken kan också användas som underlag i utbildningssyfte. Köp boken HÄR!

Jag försöker dela med mig av känslor som det är svårt att sätta ord på. Som den eviga väntan på besked, rädslan för döden och känslor inför behandlingar och sjukdomsförlopp. Boken handlar också om sorg, för det är en sorg man går i genom, och sorg är svårt att prata om”

IMG_1487

 Sagt om boken:

”Lotta, tack för att jag fått läsa din bok! Den gick rakt in i hjärtat på mig. Du är fantastisk som vill dela med dig av den smärta som du upplevt/upplever men även av den kraft du besitter. Jag är djupt imponerad av ditt språk (även av dina fina bilder) och det du uttrycker, det finns så många frågor men också hoppfullhet. Boken kommer säkert att vara till hjälp för många så sprid den! Den passar väldigt bra för både studenter, medarbetare och för anhöriga. Jag är själv anhörig och trots att jag själv arbetat inom vården skulle jag varit hjälpt av att få ”se lite av insidan””